Mandik vpvm - Ventil za veliko površino

Mandik VPVM

Ventil za veliko površino

VPVM – Velikopovršinski zračnik je končni element za distribucijo zraka v klimatiziranih in prezračevanih prostorih. Zrak se pri nizki hitrosti dovaja blizu tal in odstranjuje onesnaženje iz bivalnega prostora v območje pod stropom.

Pretok zraka od 500 do 8.100 m3/h

Za dovod zraka, ki je za 1 do 3 °C hladnejši od temperature okolice

Lastnosti