Utek - HRU-EX

Utek HRU-EX

Klima/klimatska naprava z rekuperacijo toplote

  • S termodinamičnim krogom, v toplotni črpalki
  • VKLOP / IZKLOP kompresorja
  • Različica Plug n ‘play (električna plošča in krmiljenje sta že ožičena na enoti)

Pretok zraka:
600-5.000 m3/h

SREDNJA UČINKOVITOST

VODORAVNO

Lastnosti