Keyter - Ziran PRO

Toplotne črpalke zrak-voda za hladno podnebje

Hlajenje

33-194 kW

Gretja

41-253 kW

Izmenjevalnik toplote s ploščami (KWA)

Sistem delne in popolne rekuperacije toplote za tople dimne pline DHW

Glavne značilnosti

Prilagoditev in okolje

Energetska učinkovitost

Pro serija

Obnovljive toplotne črpalke z ogrevalno zmogljivostjo med 40 kW in 270 kW, zasnovane za komercialne ali industrijske aplikacije.

Optimizirane za uporabo hladiva R290 in tehnologijo Full-Inverter – te enote spadajo v PRO serijo, razvito s strani podjetja Keyter.

Kontrola

ZIRAN PRO vključuje programabilni elektronski nadzor AQUAMATIX, uporabniški terminal Climatix HMI ter komunikacijski vmesnik RS485 za ModBus TCP/IP in BACnet IP komunikacijo.