Keyter Qu4tro K4A

Keyter - Qu4tro

Večnamenske toplotne črpalke zrak-voda za blago | srednje podnebje

Hlajenje

27-107 kW

Gretje

29-116 kW

Izmenjevalnik toplote s ploščami (KWA)

Sistem delne in popolne rekuperacije toplote za tople dimne pline DHW

Glavne značilnosti