Keyter Oneida Eco Q - KZT

Keyter - Oneida ECO Q

Proizvodnja vode z visoko temperaturo do 85ºC

Ogrevanje

283-1683 kW 

Sistem delne in popolne rekuperacije toplote za tople dimne pline DHW