Keyter Medea Pro - KZVB

Keyter - Medea PRO

Toplotne črpalke voda-voda s proizvodnjo vode do 75ºC

Hlajenje

4-22…110 kW

Gretje

5-26…130 kW

Izmenjevalnik toplote s ploščami (KWA)

Sistem delne in popolne rekuperacije toplote za tople dimne pline DHW

Glavne značilnosti

Prilagoditev in okolje

Energetska učinkovitost