Keyter - Hibernia

Hladilne naprave in toplotne črpalke zrak-voda za blago podnebje

Hlajenje

237-609 kW

Gretje

248-655 kW

Izmenjevalnik toplote s ploščami (KWA)

Sistem delne in popolne rekuperacije toplote za tople dimne pline DHW

Glavne značilnosti

Adaptacija in prilagodljivost

Energetska učinkovitost