Argia KWHA Keyter

Keyter - Argia

Visokotemperaturna toplotna črpalka zrak-voda za blaga podnebja do 70 °C

Hlajenje

27-107 kW

Gretje

29-116 kW

Izmenjevalnik toplote s ploščami (KWA)

Sistem delne in popolne rekuperacije toplote za tople dimne pline DHW

Glavne značilnosti