Utek - AURA

Utek AURA

Visokoučinkovita jedinica za povrat topline za DECENTRALIZIRANI CMV (za pojedinačnu sobu)

Protok zraka:
24, 50 m3/h

VISOKA UČINKOVITOST

Tehničke karakteristike